Välkommen till Lions Club Turinge

Geografiskt hittar ni oss i Nykvarns kommun, som består av socknarna Turinge och Taxinge.

Det gamla brukssamhället Nykvarn är centralort och ligger c:a 15 km väster om Södertälje.

Sockennamnet Turinge valdes som namn på klubben då den bildades 1970.

Dörren ni klev in genom leder till en byggnad från 1700-talet, som var bostad för smederna
vid järnbruket.

I dag tjänstgör den som hembygdgård

I denna historiska byggnad har vi våra månadsmöten den andra tisdgen i månaden.

Klubben har idag 17 medlemmar