Vår största aktivitet, som genererar merparten av de medel vi delar ut i form av bidrag, är den årliga loppmarknaden sista lördagen i augusti.

Att loppmarknaden är en dag i augusti innebär inte att vi latar oss resten av året. Nej, för oss börjar nästa års loppmarknad redan efterföljande måndag.
Arbetsdagar med sortering, prismärkning och packning av lopp-marknadsgods är spridda över hela året.

Vi tar emot loppisprylar året runt i vår insamlingsloge som är på c:a 900 kvadratmeter.

I bildarkivet kan du se bilder från tidigare loppmarknader, tyvärr så har vi inte hunnit med att ta bilder från de senaste loppmarknaderna.
Resultat
för loppmarknaden
2019
214 321 kr
Tack
Alla som skänkt
loppisprylar.
Alla som handlat
på loppmarknaden.
Alla som ställt upp och
jobbat.

Det är Ni som gör det
möjligt för oss att
fortsätta vår
hjälpverksamhet