Resultatet av 2017 års julaktivitet blev:

12.652 kronor
Tack alla som bidragit