Lions Club Turinge
tackar allmänheten och företagare för era generösa bidrag som gör vår hjälpverksamhet möjlig

Så här har
Lions Club Turinge
fördelat de senaste
49 årens insamlade medel

Lokala bidrag                3 355 535 kr

Nationella bidrag          1 240 896 kr

Internationella bidrag  1 567 473 kr

                    Summa:      6 163 904 kr
Under verksamhetsåret
   2021-- 2022
har bidrag betalats ut till:
v Nykvarns Musikkår
v New Mill Futsalucia
v Tältprojektet
v Cancerfond
v Barndiabetesfonden
v Water Means Life
v Ukraina
v Bidrag, rekommenderade och beslutade av Distrikts- och Riks-möten
Redovisning av Verksamheten 2021 - 2022

Intäkter
Loppmarknad 2021-2022  52 212 kr
Intäkter lokalen 20 700 kr
Julmarknad  14 771 kr
Diabeteslunken, W. M. L. 9 120 kr
Summa intäkter 96 803 kr
 
Kostnader
Internationella bidrag  13 500 kr
Nationella bidrag  22 110 kr
Lokala bidrag  48 159 kr
Loppmarknad  3 388 kr
Lokaler och inventarier  20 904 kr
Övriga kostnader 4 829 kr
Minskning av reservkap. -  16 087 kr
Summa kostnader 96 803 kr