Lions Club Turinge
tackar allmänheten och företagare för era generösa bidrag som gör vår hjälpverksamhet möjlig

Så här har
Lions Club Turinge
fördelat de senaste
47 årens insamlade medel

Lokala bidrag                3 256 075 kr

Nationella bidrag          1 199 916 kr

Internationella bidrag  1 536573 kr

                    Summa:     5 992 564 kr
Under verksamhetsåret
   2019-- 2020
har bidrag betalats ut till:
v Nykvarns Brottarförening
v Nykvarns Innebandy Ungdom
v Nykvarns Musikkår
v Nykvarns Musikkår 150 år
v Turinge Scoutkår
v Turinge-Taxinge Hembyggds-förening
v Thuringe Wäfvare
v Uppvaktning på Lugnet
v Vuxna i Nykvarn
v De Glömda Barnen insamling
v Natacha Anderssons Barnläger
v Lions Basket Cup
v Bidrag, rekommenderade och beslutade av Distrikts- och Riks-möten
Redovisning av Verksamheten 2019 - 2020

Intäkter
Loppmarknad2019-2020 217 637 kr
Intäkter lokalen 22 200 kr
Julmarknad 20 406 kr
Vårloppis 0 kr
Summa intäkter 260 243 kr
 
Kostnader
Internationella bidrag 47 656 kr
Nationella bidrag 15 700 kr
Lokala bidrag 100 996 kr
Loppmarknad 42 291 kr
Lokaler och inventarier 22 533 kr
Övriga kostnader 18 522 kr
Ökning av reservkapital 12 545 kr
Summa kostnader 260 243 kr