Lions Club Turinge
tackar allmänheten och företagare för era generösa bidrag som gör vår hjälpverksamhet möjlig

Under verksamhetsåret 2017-- 2018

har bidrag betalats ut till:

v Nykvarns Bågskytteklubb v Nykvarns Innebandy Ungdom
v Nykvarns Musikkår v Natacha Anderssons Barnläger
v Nykvarns Ungdomsorkester v Burn Camp
v Frivilligcentralen, Seniordagen v Lions Katastroftält
v Turinge Scoutkår v Baltic Sea Lions
v Turinge-Taxinge Hembyggds- v Ungdomsutbyte, zonaktivitet
  förening v De Glömda Barnen insamling
v Stipendier till två ungdomar v Mässlingsinitiativet
  och två ungdomsledare v Synvårdsprogram, Sight First
v Södertälje-Nykvarns Orientering v Bidrag, rekommenderade och
v Barnens Sjukhus, Jultomte   beslutade av Distrikts- och
v Skolan i Kambodja   Riksmöten
v Narkotikasökhund Tullen  
v New Mill Indians  
v Thuringe Wäfvare  
Så här har
Lions Club Turinge
fördelat de senaste
34 årens insamlade medel

Lokala bidrag                3 041 365 kr

Nationella bidrag          1 160 245 kr

Internationella bidrag  1 418 905 kr

                    Summa:     5 620 515 kr