Bland allt loppmarknadsgods som vi får in under året, finns det saker som, enl vår bedömning, är av högre värde och fler intresserade bör få chansen att lägga ett bud.

Dessa varor undantas från loppmarknaden och säljs på auktion kl 14.15   på lopp-marknadsdagen. Visning från kl 13.00. Bilder på dessa objekt kommer att läggas ut här på hemsidan fr o m början av augusti och fortlöpande fram till auktionen.

I vissa extrema fall får vi in varor som ger oss högre intäkter om de säljs på den öppna auktionsmarknaden. I dessa fall kommer det att annonseras på vår hemsida, när, var och vad det är som auktioneras ut, så regelbundna besök på vår hemsida kan löna sig.