Lions Club Turinge delar varje år ut fyra stipendier, om vardera 5000:-, till två ungdomar och två ungdomsledare.
Stipendiaterna skall vara bosatta eller verksamma i Nykvarns kommun. Stipendieutdelning sker den 6 juni vid Nationaldagsfirandet i
Nykvarns Folkets Park


Förslag om stipendiater, eller ansökan om stipendium lämnas senast
26 april till stipendiekommittén via E-post: stipendier@turinge.lions.se
alt.
Pia Forsell, Tjäderspelsvägen 33, 155 30 Nykvarn