Sök eller nominera till Lions Stipendier 2021
Lions Club Turinge delar varje år ut två ungdomsstipendier och två ungdomsledarstipendier. Varje stipendium är på 5 000 kronor.
Vem som helst får söka stipendium och nominera kandidater till stipendierna.
För att kunna få ungdomsstipendiet krävs att man bor eller är verksam i Nykvarns kommun. Man behöver inte vara medlem i förening eller klubb. Man ska ha gjort förtjänstfull insats inom ideell, idrottslig, kulturell eller konstnärlig verksamhet under senaste året.
För att kunna få ungdomsledarstipendium krävs att man bor i Nykvarns kommun eller är verksam som ledare i Nykvarn.
Man ska ha gjort förtjänstfull ledarinsats för ungdom under senaste året.
Förslag till stipendiater lämnas senast den 30:e juni (förlängd inlämningstid) till stipendiekommittén via mail: stipendier@turinge.lions.se
Förslaget ska innehålla kontaktuppgifter till kandidaten och den som nominerar samt motivering.
Stipendierna som normalt delas ut på Nationaldagsfirandet 6 juni kommer att delas ut senare under året, beroende på pandemin. Vi återkommer med informationen längre fram
.