2011 års stipendiater

Fr v: Mari Vaskelainen, Evelina Björkqvist
Mikaela Sedin och Linn Lindblom

Av årets Ungdoms- och Ungsomsledar- stipendiater framstår alla fyra som goda ledare och förebilder för sina kamrater.
Mikaela Sedin är konfirmandledare i Turinge-Taxinge församling och sitter i styrelsen för SKUNK - Svenska kyrkans unga i Nykvarn. Hon studerar vid Wendela Hebbegymnasiet och siktar på att söka till församlingspedagogutbildning efter gymnasiet.
Mari Vaskelainen konfirmandledare i Turinge-Taxinge församling. Mari har ofta varit med som extra resurs vid läger och har en vaken blick för konfirmandernas behov, och  bemöter dem med både värme och fasthet. Hennes styrka är att hon i varje problem ser en utmaning till att finna lösningar.
Evelina Björkqvist har sedan höstterminen 2008 jobbat som hjälpledare i Nykvarns Gymnastikförenings gymnastikskola för flickor.
Hon är omtyckt av barnen och föräldrarna och har, trots sin unga ålder, pliktkänsla, är pålitlig och känner ett stort ansvar för sina arbetsuppgifter.
Linn Lindbom som varit scout i Turinge scoutkår sedan 9-årsåldern och visat ett stort engagemang och ansvarstagande som ledare för de yngre scouterne i åldern 8-11 år.Hon deltog som funktionär på världens största scoutläger någonsin i Kristianstads World Scout Jamboree 2011