Caroline Öberg 21 år Gymnast och ledare i Nykvarns Gymnastikförening. Ledare för tre grupper flickor i åldrar från 6 till 16 år sammanlagt 65 flickor. Tränar grupperna minst 10 timmar i veckan.
 
Larsa Nygren-Lind 18 år Är för femte året frivillig konfirmandledare i Turinge Taxinge församling. En ung ledare som bryr sig om sina medmänniskor.
 
Linnea Eriksson 16 år Är liksom Larsa frivillig konfirmandledare i Turinge Taxinge församling. En målmedveten och tydlig förebild för sina yngre kamrater.
 
Oscar Janthe 17 år Talangfull och uppskattad sportsman. Har visat talang i flera sporter men har nu valt att satsa helhjärtat på innebandy. En lyckad satsning som resulterat i hans snabba utveckling som spelare med utpräglat spelsinne. Går på Igelstavikens Gymnasium, linjen Idrottspedagogiskt ledarskap med inriktning på innebandy.


2008 års stipendiater
Caroline Öberg, Larsa Nygren-Lind,  Linnea Eriksson, Oscar Janthe
Ungdomsledarstipendiater                          Ungdomsstipendiater