Våra månadsmöten har vi i  hembygdsgården "Smedsbygget", den andra tisdagen i varje månad, då vi träffas under trevliga former.
Vi äter en bit mat, tillagad av de lionsmedlemmar som är matvärdar för kvällen.

 

Därefter något programinslag och mötesförhandlingar, där vi  bl a har den angenäma uppgiften att diskutera hur vi skall fördela de medel våra aktiviteter har gett oss att förvalta och andra aktiviteter.

 

 

Mötesverksamheten och klubbens administration bekostas
helt av medlemmarna själva genom medlemsavgifter.

Insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten.