Vår adress:

Lions Club Turinge

Ströpsta loge
155 94 NYKVARN

Telefon:
070-67 45112

E-post:
sekreterare@turinge.lions.se

Frågor om Lions Club Turinge och dess verksamhet.

Kontakta:

Lars-Erik Aili       sekreterare@turinge.lions.se

Jan-Åke Terner    info@turinge.lions.se

Har du saker att skänka till vår
loppmarknad.

Ring 070-67 45112

Tror du att du skulle trivas i vårat gäng? e-post: medlem@turinge.lions.se 
 

 

 

 

 

Totalt har Lions Sverige köpt in 1 100 tält till Statens Räddningsverk.

* 225 vintertält har levererats till Pakistan (i samband med jordbävningskatastrofen)* 40 sommartält har gått till Serbien.
* 150 sommartält & 140 ökentält har levererats till Libanon.
Varje tält kostar 5 000 kr och hittils har
 tält för över fem miljoner kr köpts in.