Så här blir du medlem

Lions clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta  enligt Lions syften och etik; vilka bland andra är att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av socia, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som finns på din hemort eller i dess närhet. Klubbarna får inte ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Delar du Lions värderingar och vill bli medlem?
Kontakta oss för en inbjudan till ett klubbmöte.

Lions Club Turinge        E-post: sekreterare@turinge.lions.se
Ströpsta Loge                Telefon: 070-67 45112
155 94  NYKVARN