Lions Club Turinge
Kort historik

Året var 1970.

Nyinflyttade redaktören Sam Knutsson åkte pendeltåget till jobbet i Stockholm.
På samma tåg fanns Rune Högbom, som var medlem i Lions Club Järna. Rune berättade om Lions, och efter en tid hade planerna mognat på att starta en Lions Club i Nykvarn.

Vid ett informationsmöte i mars berättade Rune Högbom om Lions och vad Lions Club Järna gjorde. De 11 personer, som kom till detta första möte var dock för få för att bilda en egen klubb. Till ett andra möte kom ytterligare 5 personer, som var intresserade, och nu kunde man bilda Lions Club Turinge.

Klubbens första president blev Stig Eriksson, vicepresident Arne Sundberg, och sekreterare Sam Knutsson.

Varför klubbens första aktivitet blev en loppmarknad är det väl ingen som riktigt minns, men så blev det, och ingen av dessa 16 herrar (Ja, det var bara herrar i klubben på den tiden) kunde väl ana vad detta skulle leda till. Så här 51 år senare kan vi bara konstatera, att det var antingen bara tur, eller så var det ett mycket klokt och framsynt beslut som fattades. Det lutar nog åt det senare alternativet.

Valet av tidpunkt, sista lördagen i augusti, som var dagen för den gamla ”Turinge marknad”, blev en fullträff. Hur mycket vår meteorolog Arne Sundberg påverkade beslutet är svårt att säga, men att hitta en dag för loppmarknad med bättre väderstatistik är nog svårt. Under de 50 år som gått har det bara varit fyra, den fjärde då covid-19 ställde in loppmarknaden, regnvädersdagar och 6-7 dagar med lite regnstänk.
2013 års Loppmarknad den 31 augusti blev  den andra regndagen.
Men publiken svek inte, det kom c:a 2 000 trots regnet.


Loppmarknaden har utvecklats till att bli ryggraden i klubbens verksamhet, inte bara med tanke på insamlade medel, från 4820 kr 1970 till 316 500 kr rekordåret 2008.
Den har också blivit den aktivitet som svetsat samman medlemmarna, och gjort Lions Club Turinge välkänd och välsedd i samhället.

I dag har klubben 14 medlemmar, både damer och herrar.

MJF

Lions bildades av Melvin Jones i Chicago, Illinois, USA år 1917.  Organisationen är en Internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen.
Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.
Lions ansluter sig till FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
 Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt engagemang.
De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.  All administration betalas av medlemmarna själva.